Gudahagen Näsum

Adress: Gudahagsvägen, 295 94 Näsum Datum: Tisdag 4 aug 2020 - torsdag 31 dec 2020 Visa karta

Adress: Gudahagsvägen, 295 94 Näsum

Utanför Näsum ligger Gudahagen, ett område som troligen bestått av 250 resta stenar och rösen. Gudahagens ursprung och funktion har inte kunnat fastställas, men man har påträffat gravar från både järnålder och kristen tid. I folktradition utpekas Gudahagen som offerplats eller hednatempel.

 

Gudahagen Tempelplatsen, Gullstringsbacken Gamle kyrkogård med backar, är de namn som nämnes i äldre beskrivningar och kartor över den höjdrygg som är belägen 800 meter SV om Näsums Kyrka. Allmänt bekant är platsen idag under namnet Gudahagen. I april 1938 kom en arkeologiedoktor Folke Hansén till platsen, och gjorde en mera omfattande undersökning ( dock ej grävning ) dateringen som här gjordes bestämdes till järnålder. Man fann då första gången spår efter gravar och offerstenar inom området, och därefter föddes namnet ” Gudahagen ”, därför att tydliga jämförelser kunde göras med ”gudahagar” som finnes på Island. 1920 fanns en man vid namn Nils Tollerup verksam, samt en tid bosatt i Näsum. Han lät på egen bekostnad år 1943 resa en minnestavla med följande inskription.

"Vandrare stanna. se dig om, här stod forntida helgedom
Heden tid en helig ort, som minner om vad då var stort.
Den hårda sten ej tidens tand förmått förstöra"

"Människohand ej lämnat mycket orört kvar,av det som forntid uppbyggt har.
Här kämpats mången själslig strid med bön för ära, kamp och frid
Med vördnad dessa stenar spar, de vittnar om hur fordom var."

Den första större provgrävningen som syftade till att försöka klarlägga vilken typ av fornlämning det rörde sig om, samt att datera densamma, ägde rum sommaren 1967. Svaret på den frågan, om någon kristen anknytning till platsen funnits, ingick också i arkeologernas program. Initiativtagare var den numera bortgångne professor Holger Arbman, Lund. Grävningsresultatet finnes redovisat i en artikel i Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1968 av Claes Wahlö som var med som arkeolog assisterande professor Arbman.

Parkering finns.
Outside Näsum is Gudahagen, an area that probably consisted of 250 standing stones and cairns. Gudahagens origin and function have not been determined , but tombs from both the Iron Age and Christian times has been discovered. In folk tradition Gudahagen is identified as sacrifice or heathen temple.

Gudahagen Temple Mount, Gull String Backen Old cemetery with slopes, are the names that are mentioned in earlier descriptions and maps of the ridge which is located 800 m SW of Näsums Church. Today the site is generally known under the name Gudahagen. In April 1938 an archeology doctoral Folke Hansén came to the place, and made a more extensive study (not digging ) the dating then was determined to be Iron Age. The first traces of tombs and sacrificial stones in the field was then found , and then the name "Gudahagen " was born, because clear comparisons could be made with " gudahagar " which is found in Iceland. In 1920 a man named Nils Tollerup was active, as well a resident of Näsum. He had at his own expense in 1943, erecting a plaque with the following inscription.

" Hikers stay, look around , this was ancient shrine
Heden time a holy city, which reminds us of what was then big.
The hard rock no time has managed to destroy "

"Human Hand not left much left untouched, of what antiquity has built up .
Here championed many a spiritual battle with prayer for honor, fight and peace.
With reverence these stones savings, they testify about how formerly was . "

The first major test excavation which aimed to attempt to clarify the nature of the ancient monument it concerned, and to date the same, took place summer of 1967. The answer, if any Christian connection to the place existed, were also included in the archaeologists' programs. The initiative came from the now deceased Professor Holger Arbman, Lund. Excavation results found reported in an article in Skåne Association of Local History Yearbook 1968 by Claes Wahlö who was an archaeologist assistant to professor Arbman .

Parking is available .

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
5 Dec
Lördag 5 dec 2020 Gudahagen Näsum
6 Dec
Söndag 6 dec 2020 Gudahagen Näsum
7 Dec
Måndag 7 dec 2020 Gudahagen Näsum
8 Dec
Tisdag 8 dec 2020 Gudahagen Näsum

Om denna aktivitet

Prisinformation
Fri entré
Build: 2000-01-01 00:00:00, Host: online3core17, DB: o3.cbguide-5616.cbischannel-306.v1 online3data04.db.citybreak.com:8080, Controller: Todo, Action: showdetails