Näsums kyrka

Adress: Äskekärra vägen, 295 94 Näsum Visa karta

Adress: Äskekärra vägen, 295 94 Näsum

Den nuvarande kyrkan var färdigbyggd 1871 som den tredje kyrkobyggnaden på samma plats.

När byggnaden invigdes år 1871 hade Näsums kyrka cirka 1000 sittplatser som vid en stor renovering på 1960-talet minskades till cirka 500. Den nuvarande kyrkan ersatte en kyrka från 1796 som i sin tur ersatt en kyrka från 1200-talet. Altartavlan med Kristus på korset är målad av Estlands berömde nationalmålare Johann Köler.Den nuvarande kyrkan var färdigbyggd 1871 som den tredje kyrkobyggnaden på samma plats.

When the building was inaugurated in 1871 the church had about 1000 seats as at a major renovation in the 1960s, was reduced to about 500. The present church replaced a church from 1796 which in turn replaced a church from the 1200s. The altarpiece with Christ on the cross is painted by famous Estonian national painter Johann Köler.

Visa mer

Om denna aktivitet