Ivetofta kyrka

Adress: Kyrkvägen 30, 295 35 Bromölla Visa karta

Adress: Kyrkvägen 30, 295 35 Bromölla

Den ursprungliga kyrkan i Ivetofta byggdes, sannolikt i mitten av 1100-talet, med långhus, kor och absid.

Det mäktiga gråstenstornet klätt med huggen sandsten och försett med en vacker rundbågsfris och höga hörnpilastrar, torde ha uppförts under 1200-talet. Den kraftiga strävpelaren åt norr och trappstegsgavlarna är dock betydligt senare. Tornet är den bäst bevarade delen av medeltidsanläggningen.

Öppet vid gudstjänster, och enligt överenskommelse.The original church was built in Ivetofta, probably in the mid-1100s, with nave, chancel and apse.

The massive gray stone tower covered with carved sandstone and having a beautiful semicircular arch and high corner pilasters, probably built in the 1200s. The sharp rough pillar to the north and stepped gables are considerably later. The tower is the best preserved part of the medieval system

Open at church servie and after agreement.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Telefonnummer
    +46 0456-44 99 62
  • Öppettider
    Öppen vid cermonier och efter överenskommelse.