Tomsabo badplats, Edenryd

Adress: Bromölla Datum: Lördag 17 nov 2018 - lördag 1 dec 2018 Visa karta
Vägbeskrivning: Från torget i centrala Bromölla: Kör Folkets husgatan österut mot Tians väg, ta höger och kör mot järnvägen i drygt 1 km. I korsningen vid trafikljusen, kör rakt fram på Långmossavägen. När du kommer till en T-korsning (Nymöllavägen) så sväng höger och kör knappt 1 km. Sväng sedan vänster in på Östersjövägen. Kör ungefär 3 km på denna väg innan du tar höger in på Kopparstädet, kör tills vägen tar slut, då är du framme på badplatsen. From the square in central Bromölla: Drive Folkets husgatan east towards Tians väg, turn right and head towards the railway for little more than 1 km. At the intersection with traffic lights, go straight on Långmossavägen. When you come to a T junction (Nymöllavägen) then turn right and drive less than 1 km. Then turn left onto Östersjövägen. Drive around 3 km on this road before you take right onto Kopparstädet, drive until the road ends, then you will arrive at the beach.